شیعیان پاکستان

۸۰۰,۰۰۰ریال

ناشر : شيعه شناسی

سال چاپ: 1385

نویسنده: محمداکرم عارفی، محمود تقی‌زاده‌داوری

شابک 10 رقمی: 9649555897
شابک 13 رقمی: 9789649692838
تعداد صفحات: 576

این پژوهش با بررسی عوامل و عناصر محیطی، موقعیت‏های فرهنگی، انسانی، سیاسی و اقتصادی شیعیان در پاکستان از تحولات جمعیتی و سازمان‏ها و فعالیتهای آنها در ۸ فصل بحث کرده است. بعد از معرفی کوتاه کشور پاکستان و موقعیت جغرافیایی آن به جمعیت و توزیع و تحولات جمعیتی شیعه پرداخته شده است. فصل سوم به مذهب و سازمان‏ها، باورها و افکار مذهبی شیعه و فصل چهار به آموزش و پژوهش در میان جامعه شیعه اختصاص یافته است. آموزش دارای سه الگوی جداگانه است که مهمترین آنها آموزش مدارس علمیه است. حوزه‏های علمی شیعه در این بخش معرفی شده‏اند.در فصل پنجم نظام اجتماعی و گروهها، روابط و جایگاه نهادهای مذهبی شیعه در انسجام این گروهها بحث شده و سپس نظام فرهنگی و آداب و رسوم آمده است. سیاست و اقتصاد موضوع دو فصل پایانی است که همراه نتیجه‏گیری از مباحث ارائه شده است.