شیعیان افغانستان

۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

ناشر : شيعه شناسی

سال چاپ: 1385

نویسنده: محمد عزیز بختیاری

شابک 10 رقمی: 9649555897
شابک 13 رقمی: 9789649555898
تعداد صفحات: 424

پژوهشی درباره «تاریخ» ورود «تشیّع» به «افغانستان» و وضعیت شیعه در این سرزمین است. کتاب در نُه فصل شکل گرفته؛ ابتدا تحلیلی کلی از افغانستان و نظام عقیدتی شیعه و فرقه‏های عمده آن آمده، بعد گزارشی از دوره‏ها و زمانهای مختلفی صورت گرفته که در آن مواقع شیعه به افغانستان وارد شده یا حادثه مهمی در این ارتباط اتفاق افتاده بوده است؛ از فصل سوم به بعد به بررسی آمار جمعیتی، اقتصاد و معیشت، سیاست، تعلیم و تربیت، نظام اجتماعی، فرهنگ و مذهب فرقه‏های شیعه افغانستان اختصاص یافته که عمدتاً حاوی تحلیلهای جامعه شناسی و مردم‏شناسی معتبری است. از جمله بحث از آداب و رسوم، آیینهای مذهبی، اماکن مقدس، مدارس و مساجد شیعه در افغانستان از مباحث تحقیقی کتاب است.