شروط غیر معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

۲۰۰,۰۰۰ریال

  • تاریخ انتشار: 1382
  • نوبت چاپ: اول
  • نویسنده : مصطفی فضائلی
  • ویراستار: علی رضا شالی باف
  • ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
  • قطع : رقعی
  • نوع جلید: شومیز
  • شابک: 6-4226-06-964

درباره شروط غیر‌معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

این اثر به بررسی رژیم حقوقی کلی مربوط به شرط در حقوق معاهدات با نظر به خصوصیات معاهدات حقوق بشری و به‌طور خاص کنوانسیون رفع تبعیض می‌پردازد.
نویسنده‌ در آغاز توضیحاتی در باب‌ مفهوم شرط در معاهدات، مقایسه آن‌ با اعلامیه تفسیری‌ و‌ نیز فلسفه شرط ‌ارائه ‌می‌کند. این اثر به کوشش مصطفی فضائلی نوشته شده است.

قواعد و معیارهای‌ حقوقی‌ای‌ که‌ بر اساس‌ آن‌، اعتبار یا عدم‌ اعتبار، و به‌ عبارت‌ دیگر، صحت‌ و فساد شرط‌، تشخیص‌ داده‌ می‌شود و آثار حقوقی‌ مترتب‌ بر شرط‌، در هر یک‌ از دو فرض‌ معتبر و غیر معتبر، تعیین‌ می‌گردد، تشکیل‌ دهنده رژیم‌ حقوقی‌ شرط‌، در نظام‌ کلی‌ حقوق‌ معاهدات‌ است‌. هدف‌ این‌ کتاب‌ بررسی‌ شرط‌ در مورد کنوانسیون‌ رفع‌ هرگونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ است‌، و تأکید عمده‌، بر این‌ موضوع‌ است‌ که‌ شروط‌ غیر مجاز و بی‌اعتبار، از شروط‌ مجاز و معتبر بر این‌ کنوانسیون‌ بازشناخته‌ شود و آثار حقوقی‌ مترتب‌ بر آن‌، بررسی‌ گردد. البته‌ قواعد و معیارهای‌ حاکم‌ در این‌ باب‌، همان‌ قواعد و معیارهای‌ کلی‌ رژیم‌ حقوقی‌ شرط‌ خواهد بود که‌ طبعاً شامل‌ شروط‌ وارد بر کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ هم‌ می‌گردد. لیکن‌ این‌ رژیم‌ حقوقی‌ با توجه‌ به‌ خصوصیات‌ معاهدات‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشری‌، و به‌ طور خاص‌، کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ بررسی‌ و اعمال‌ می‌شود.