سیره نویسان و قرآن

۶۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: دکتر منصور داداش‏ نژاد
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

قـرآن و سـیره نبوی که دو پـایه این تحقیق است، دو عنصر بسیار مهـم و تأثیرگـذار در زنـدگی و بالنـدگی جوامع اسـلامی به شـمار می‌رود. سیره‌نویسی نیز شاخه‌ای کهن و مهم از تاریخ‌نگاری است که به جهت محور قرار گرفتن رفتار و کردار رسول خدا(ص) در آن، تأثیر شایانی در چگونگی زیست مسلمانان داشته است. در این کتاب با مراجعه به منابع کهن و جدید سیره‌نویسی روند مراجعه به قرآن در مطالعات مربوط به سیره نبوی بررسی و پی‌گیری شده و سیر تطور آن و افزایش و گسترش مراجعه به قرآن توسط سیره‌نویسان از لحاظ کمیت و کیفیت نشان داده شده است.