حراج!

سیاست ‌پژوهی عفاف و حجاب در ایران

۵۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : جامعه شناسی
پدیدآورنده: دکتر حسین بستان (نجفى)
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
طرف‌های مشارکت : جبهه فرهنگی حجاب و عفاف
شابک : 9786002983183
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۲۹
مرحله تولید : چاپ شده

امروزه جامعه اسلامی ایران به سبب پدید آمدن شکاف عمیق میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوبِ عفاف جنسی با چالشی بزرگ و بی‌سابقه روبهرو شده است؛ چالشی که دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است. این واقعیت ایجاب می‌کند که برای مواجهه عالمانه و همه‌جانبه با چالش یادشده به گونه‌ای که به گسترش فرهنگ عفاف جنسی در جامعه منجر شود، پژوهش‌هایی با رویکرد مداخلهیا در حوزه‌های گوناگونِ مرتبط با امور جنسی سامان داده شوند و انگیزه اصلی این تحقیق در همین راستا شکل گرفته است. بدین منظور، از طریق بررسی تحلیلی راهبردها و سیاست‌های مورد انتظار از نظام اسلامی در زمینه تحکیم عفاف جنسی، بستهیا شامل ۴۵ راهکار در چهار محور تعلیم و تربیت، حمایت، قانون‌گذاری و نظارت به دست آمده و به عنوان توصیه‌های سیاستی به سیاست‌گذاران پیشنهاد شده است. این تحقیق الگویی برای ابتنای مطالعات سیاستپژوهانه بر مبانی دینی و فقهی را به نمایش می‌گذارد.