سبک رهبری امام خمینی(ره)

۱۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
طرف‌های مشارکت : شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به انتشارات امیرکبیر
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

رهبری الهی و حکیمانه امام خمینی‌(ره) پدیده‌ای بود که نظریه‌پردازان جهان معاصر را مسحور خود ساخت. بررسی شخصیت، زندگی و سیره رهبری آن فرزانه، می‌تواند الگوی رهبران و مدیران مسلمان در سطح کلان و خرد باشد. در این کتاب مفاهیم رهبری و واژگانی چون مدیریت، رهبری، سبک رهبری و سبک‌شناسی رهبری امام خمینی بررسی شده است. در این مجموعه رویکرد امام راحل به رهبری و نیز ویژگی‌های الگوی رهبری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و رهبری از منظر ایشان در خدمتگزاری، برادری، ایثارگری، بصیرت‌دهی خلاصه شده است، با این رویکرد، رهبر،‌ خدمتگزار، برادر، ایثارگر و بصیر معرفی گردیده است. در ادامه «مدل مدیریت بر قلوب» به عنوان الگوی رهبری ایشان شناخته شده که دارای عناصری همچون «انگیزه الهی»، «تکلیف‌مداری» و «مردم‌داری» است. در پایان،‌ مباحث ویژه مدیریت و رهبری امام خمینی‌(ره) در دو موضوع: مدیریت و رهبری امام خمینی از نگاه برخی رهبران و مدیران و نیز تحلیل سبک رهبری امام خمینی در مسائل مختلف سازمانی و فراسازمانی مطالعه و بررسی شده است.