زمینه مشاوره و راهنمایی

۹۵۰,۰۰۰ریال

  • مؤلف:قاسم قاضی
  • ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: 1396
  • نوبت چاپ: 11
  • تعداد صفحات: 234
  • قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز)
  • شابک: 9789640340721
« هویت » چنین تشریح می کند که راهنمائی عبارت است از « آن بخش از خدمات کارکنان برای دانش آموزان – یعنی تعلیم و تربیت دبستانی ، راهنمائی و دبیرستانی – که ه دفش حد نهائی رشد قابلیتهای فردی است توسط اختصاص دادن کمکهای هر چه وسیعتر مدرسه برای جوانان جهت حل مسائل شخصی ، انتخابهای تحصیلی و تصمیماتی که هر کدام از آن ها در حرکت خو به سمت بلوغ ، باید با آن ها مواجه شوند . هویت بر این باور است که کمک مشاوره تنها هنگامی با موفقیت قرین خواهد بود که هدفهای آن با بافت مقاصد تربیتی که مدرسه برای خود در نظر گرفته است ، در ارتباط کامل قرار گیرد . به همین دلیل است که او اینگونه استدلال می کند که لازم است مشاوران چنان تعهد شغلی از خود نسبت به تعلیم و تربیت به ظهور رسانند که به راستی خویشتن را مربی بدانند و نه متخصصانی که همراه مربیان کار می کنند . گذشته از این مشاوران باید دارای گواهینامه آموزشی ( ۱) باشند : چه (۱) صلاحیت تدریس ، تاکیدی است بر تعهد آنان نسبت به آموزش و پرورش و (۲) باعث آن می شود که از طرف معلمان و مدیران مدارس ، مورد قبول قرار گیرند .