رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران

۸۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : حقوق و فقه اجتماعی
پدیدآورنده: دکتر علی محمد حکیمیان
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

پرداختن به موضوع رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در بخـش نفـت و گـاز ایـران، وقتی اهمیت خود را نشان می‌دهد که بدانیم در حال حاضر، ذخـایر نفت ‌و گـاز جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب برابر ۱۵۷‌میلیارد بشکه (۱۱/۲‌درصد جهان) و ۳۴‌ تریلیون مترمکعب (برابر ۱۶‌درصد کل ذخایر جهان) است که عمر آنها براساس میزان تولید فعلی به‌ترتیب برابر ۸۹ و بیش از ۲۰۰ سال است. در چنین شرایطی با توجه به نیاز جهان به نفت کشورهای عضو اوپک و میزان منابع شناخته شده نفتی، در صورت حفظ سهم درصدی کنونی ایران در اوپک، تولید روزانه نفت خام ایران تا سال ۲۰۲۰ باید به ۵/۳ میلیون بشکه برسد و دستیابی به این سطح از تولید در صنعت نفت کشور نیازمند به سرمایه عظیم و استفاده از فناوری جدید بوده و این ازطریق جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی میسر خواهد بود. دانستن اصول و مقررات مورد توجه کشورهای سرمایه‌فرست نیز ضرورت مقایسه رژیم سرمایه‌گذاری داخلی با رژیم حاکم بر پیمان منشور انرژی را موجه می‌سازد.