حراج!

رویکرد اسلامی به‌ مدیریت رفتار سازمانی در سطح سازمان

۵۴۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

رویکرد اسلامی به مدیریت رفتار سازمانی، پژوهشی میان‌رشته‌ای است که مطالعه رفتار آدمی را در بافت سازمان با هدف بسترسازی تغییر، تحول وهدایت نیروها، با توجه به دیدگاه اسلامی، برعهده دارد. الگوی کلی مفهومی در پژوهش حاضر، الگویی در سطح تحلیل سازمان مبتنی بر تغییر و تحول با رویکرد انسانی به مدیریت و با تمرکز بر انسان‌گرایی الهی تنظیم و ارائه می شود که دربرگیرنده متغیرها‌یی همچون «برنامه سازمانی»، «ساختار سازمانی»، «فرهنگ سازمانی» و «کارکردهای سازمانی» است. کارکردهای سازمانی در اینجا مشتمل بر «مدیریت تولید»، «مدیریت منابع انسانی»، «مدیریت مالی»، «مدیریت بازاریابی» و «مدیریت تکنولوژی اطلاعات» است. خاطر نشان می شود که با توجه به الگوی مفهومی مورد اشاره در این تحقیق، در هر یک از موضوعات فرعی، ابتدا مفهوم‌پردازی و واکاوی رویکرد اسلامی صورت می‌گیرد و در مرحله بعد، الگوهای اسلامی در هر کدام تدوین و ارائه شده و سرانجام، رابطه آنها با رفتار سازمانی بیان می‌شود.