حراج!

روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی

۵۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : علوم تربیتی
پدیدآورنده: حسین لطف آبادی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : روان شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۳
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تدریس و پژوهش در روان¬شناسی و علوم تربیتی دچار کاستی¬های اساسی در بنیادهای فلسفه علم و غفلت از بکارگیری روش¬های کیفی و ترکیبی و گرفتار فقر نوآوری متناسب با فرهنگ ملی است. این کتاب درصدد است این نقیصه را رفع کند و نگاهی جدیدتر به این مقولات مغفول مانده، داشته باشد. فصل اول به مسائل اساسی و فرایند پژوهش می¬پردازد. در فصل دوم با رویکردهای کمی و کیفی در پژوهش آشنا می¬شویم. در سه فصل بعدی به ترتیب، انواع طرح¬های کمی (شامل پیمایش، همبستگی، علّی – مقایسه¬ای و آزمایشی)، کیفی از جمله طرح¬های موردی، روایتی، تاریخی، قوم شناختی، پدیدار شناختی، اقدام پژوهشی و تحلیل گفتمان و ترکیبی (مشتمل بر طرح¬های چند جانبه، تبیینی و اکتشافی را بررسی می¬کند. نهایتاً، فصل ششم و آخر کتاب را با بحث از نیاز جامعه روانشناسی و تعلیم و تربیت ایران به داشتن نگرشی نو نسبت به روش¬شناسی پژوهش خاتمه می¬دهیم.