روش شناسی تحقیق در تعلیم و تربیت «رویکردی اسلامی»

۹۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : علوم تربیتی
پدیدآورنده: عبدالرحمان عبدالرحما نقیب, بهروز رفیعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم تربیتی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : هشتمین دوره کتاب فصل ، ۸۷ ، شایسته تقدیر ؛
قیمت : ۳۸٬۰۰۰ ریال

یکی از ابواب مهم تربیت پژوهی، کندوکاو در زیر و بالای روش‌های پژوهش در علوم‌تربیتی است که از آن به روش‌شناسی پژوهش در علوم‌تربیتی یاد می شود. به زبان فارسی هنوز درباره روش‌شناسی پژوهش در تربیت اسلامی یا فلسفه روش تحقیق در تربیت اسلامی، قلمی زده نشده است. این ترجمه نخستین گام در راه بر سر قلم افتادن تدریجی این مهم در میان تربیت پژوهان است، باشد که موثر افتد.