حراج!

روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی

۲,۷۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : روان شناسی
پدیدآورنده: دکتر محمد کاویانی آرانی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : روان شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : یازدهمین دوره کتاب سال حوزه ، ۸۸ ، برگزیده ؛ پنجمین دوره جشنواره کتاب فصل ، ۸۷ ، شایسته تقدیر ؛ هفتمین همایش تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین ، ۸۴ ، دوم ؛
قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

45 در انبار

دانش تبلیغات در ذیل «ارتباطات» و نیز «روان¬شناسی اجتماعی» جایگاه مستقلی یافته است. اهمیت شگرف تبلیغات را می¬شود با زبان سیاست، تجارت، آمار، و دهکده جهانی نگاشت. این دانش برای موفقیت بیشتر از رشته¬های مختلف علوم انسانی،‌ از جمله روان¬شناسی سود می-جوید. در این کتاب، قوانین مختلف روان¬شناختی که در تبلیغات کاربرد دارند، از شاخه¬های مختلف روان¬شناسی استخراج شده و به کیفیت کاربرد هر قانون اشاره¬ای شده است. این کتاب بر اساس ارکان تبلیغات (ابزار، پیام دهنده، پیام گیرنده و پیام) شکل گرفته و به هر رکن فصل¬هایی اختصاص یافته است. ویژگی¬های شخصیتی پیام دهنده، روی¬آوردهای شناختی او و تکنیک¬های کاربردی مورد استفاده در تبلیغات از مباحث رکن دوم است. در خصوص پیام گیرنده، قوانین تحولی به تناسب طبقات سنی و قوانین غیر تحولی مورد بحث قرار گرفته است. موقعیت¬های بحران، عزاداری، شادی، سوگ و… ، نیز در حیطه رکن چهارم است. از آنجا که پیام¬های ما در خلأ، ایجاد، ارسال و دریافت نمی¬شوند؛ بلکه زمینه¬های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روان¬شناختی، طبیعی و… ، بر آن اثر می¬گذارند، توجه به این زمینه¬ها نیز یک فصل را به خود اختصاص داده است. برخی از شیوه¬های جنگ روانی از دیدگاه قرآن و روان¬شناسی نیز یک فصل را به خود اختصاص داده است و در فصل آخر، یک مدل اسلامی جامع برای تبلیغات ارائه شده که شامل مدل¬های محتوایی، جریانی و ساختاری می¬باشد.