حراج!

روان‌شناسی نظامی با رویکرد قرآنی

۹۴۰,۰۰۰ریال

«روان‌شناسی نظامی» یکی از شاخه‌های روان‌شناسی در «APA» است. این کتاب به‌عنوان متن درسی برای مقطع کارشناسی ارشد، در دوازده فصل شکل گرفته است؛ ساختار کتاب به‌صورتی منطقی از مباحث کلی و بنیادین شروع شده و به مباحث کاملاً کاربردی پایان یافته است. «مباحث کلی»، «دکترین نظامی» و «مبانی قرآنیِ آن» در فصول اول، دوم و سوم، به مباحثی همچون «همزادی جنگ با انسان»، «ضرورت حفظ امنیت»، «ضرورت ظلم ستیزی»، «هدفمندی دنیوی و اخروی» و …؛ پرداخته است. فصل چهارم، به ویژگی‌های روان‌شناختی فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرده است. «آسیب‌ها» و «استرس»های روان‌شناختی در یک فرد نظامی در دو فصل پنجم و ششم بررسی شده و «تکنیک‌ها» و «تاکتیک‎ها»ی جنگی و عملیات روانی و «جواز فقهی آن»، در دو فصل هفتم و هشتم بیان شده است؛ فصل های نهم و دهم و یازدهم، ذیل روان‌شناسی نظامی در سه سطح «سازمانی»، «ملی» و «بین‌الملل» به موضوعات اختصاصیِ هرکدام از این سه سطح پرداخته‌اند. آخرین فصل به «پدافند غیرعامل» و مفاهیمی مثل «اطلاعاتی‌سازیِ جنگ‌ها»، «شهر هوشمند»، «پنج حلقه واردن»، «ترور بیولوژیک» و… اشاره کرده است.