رهیافتی قرآنی به نظریه نظام احسن

۲۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: جواد پورروستایی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۶۷
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۶٬۰۰۰ ریال

عالم هستی بر بهترین شکلِ ممکن، آفریده شده و همواره بر بهترین حالتِ ممکن، تدبیر می‌شود. به این نظریه که «نظام أحسن» نام داده می‌شود، از دو زاویه می‌توان نگریست؛ نخست، در شرح و توصیف افعال باری تعالی و دوم، در پاسخ به مسئله شرّ. بر اساس این نظریه و با وجود ویژگی‌های خالق از جمله علم، حکمت و قدرت مطلق، آفرینش و تدبیر جهان بر أحسن وجوه است. اگر گام‌های بیشتری برای تبیین همه‌فهم‌تر شدن موضوع و طرح تفصیلی دیدگاه قرآن برداشته شود، می‌توان بسیاری از مشکلاتِ روحی و روانی گریبان‌گیرِ انسانِ‌‌امروز را برطرف کرد؛ و می‌توان نگاه منفی به حوادث و تحولات را از بین بـرد و از بدبینی و اضطراب انسـان‌ها کاست یا آنها را ریشه‌کن ساخت؛ بلکه هستی را جلوه زیبایی مطلق و مطلق زیبایی نمایانْد. تحقیق حاضر، کمینه گامی در راستای فهمِ بیشتر این اندیشه بزرگ از منظر قرآن کریم است.