رهبری و تحول سازمانی در اسلام

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۶۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

مجموعه حاضر با سازماندهی علمی متکفل طراحی« الگوی رهبری وتحول سازمانی در اسلام» در روشی علمی با تاکید بر «روش اجتهادی» است وبالطبع در این نوشته ، به فراخور هر یک از مولفه های معرفتی ، عاطفی و رفتاری ، شاخصها ونمادهای مرتبط واکاوی می شود . رهبران در این رهیافت ، قبل از انجام وظیفه هدایتگری، باید خود از منظر معرفتی ، عاطفی و رفتاری به «تحول درونی» دست یافته باشند وبدین سان، شرایط رهبری را کسب نمایند؛ از سوی دیگر، به منظور رشد عقلی ،عاطفی و رفتاری نیروها به بسترسازی تحول درآنان اقدام کنند؛ رهبر اسلامی که از یک سو با ایجاد تحول در خویشتن به «عبودیت» مزین گردیده و از سوی دیگر «صلاحیت» را در شئون مختلف ( علمی ، اخلاقی ، مدیریتی و …) کسب کرده باشد، می تواند به عنوان الگویی نیکو «عبودیت »را با «صلاحیت» توام ساخته و هدایت نیروها را بر عهده گیرد.