حراج!

دولت سلجوقیان

۵۳۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: احمد کمال الدین حلمی
ترجمه و نگارش: عبدالله ناصری طاهری
با همکاری: حجت الله جودکی, فرحناز افضلی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

دولت سلجوقی، از دولت¬های بزرگ تاریخ اسلام و ایران است که همزمان با افول خردورزی و علوم عقلی، در جغرافیای اسلام شکل گرفت و در این مسیر نقش مهمی داشت. سلاجقه که از تبار ترکان غُز بودند در برخورد با مراتع ماوراء النهر،‌ شیفته آن شدند و پس از مدتی با غلبه بر غزنویان، قدرت بلامنازع خراسان گشته و با اعلان تبعیت از خلافت عباسی به تحکیم دولت و تثبیت مشروعیت سیاسی خود پرداختند. سلجوقیان پس از غلبه و تسلط بر اوضاع ایران و عراق، با رقیب قدرتمندی چون اسماعیلیان فاطمی مصر روبه¬رو شدند. هم¬مسلکان نزاری آنها نیز بیشتر اوقات درون سرزمین ایران و در دوره دوم حیات سلاجقه که عصر تجزیه و افول بود با آنها درگیر بودند. هم¬عصری این دولت قدرتمند و تأثیرگذار با پدیده جنگ¬های صلیبی و نقش آنان در این جنگ¬ها و سهم این ترکان مهاجر غُز در تمدن اسلامی و نیز بحران¬های سیاسی اجتماعی در این دوره، به ویژه در گستره‌ ایران و مشرق اسلامی، از مطالب خواندنی کتاب دولت سلجوقیان است.