دوران نقادی در دو بخش تحلیل مدرنیته از دیدگاه کانت و نقد مدرنیته کانتی از دیدگاه مرتضی مطهری به قلم دکتر علی اکبر احمدی نوشته شده است. مولف در این اثر تلاش کرده تا تصور کانت از دوران نو و طرح نوینی که در آثار این اندیشمند غربی آورده شده را توضیح دهد و پس از آن تحلیل استاد مطهری درباره کانت را تشریح کند.

مولف در پیشگفتار کتاب تصریح کرده است که مطهری، کانت را در کنار اشاعره می نشاند و آراء او را وفق مبانی اشعریت تحلیل و تفسیر می کند. از نظر مطهری گوهر تفکر اشعری جدایی تعقل از تدین و در معنایی وسیع تر جداسازی انسان از خداست. مطهری در فلسفه کانت صورت جدیدی از اشعریت می بیند و اگر چه اشعریت جدید نمی تواند در آثار و نتایج متفاوت با اشعریتی باشد که در گذشته متصور بود.

توضیحات تکمیلی

وزن 430 kg
نویسنده

علی اکبر احمدی

انتشارات

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شابک

۹۷۸۹۶۴۴۲۶۶۵۶

تعدادصفحات

329

قطع

رقعی