درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریت

۲۹۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر ابوالفضل گائینی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۹۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۹٬۰۰۰ ریال

در این اثر سعی شده تا جایگاه علم مدیریت در بین معارف بشری بازشناسی شود و سپس به تبیین معرفت‌شناسی مدیریت اسلامی به عنوان پیش‌فرض مهم برای ورود به دانش مدیریت اسلامی پرداخته و آبشخور‌های معرفتی‌ای را که این دانش از آن تغذیه می‌نماید، شناسانده گردد، تا هم توجیهی معقول برای چنین دانشی فراهم آید و هم مبادی و لوازم منطقی برای ورود به این دانش شناسایی گردد. این کتاب توانسته است بر این نکته تأکید ورزد که مدیریت همچون تمامی شاخه‌های علوم انسانی متأثر از مبادی و مبانی خاص معرفتی است و تحت تأثیر آن مبانی، روش و منابع نیز معین می‌گردد. در حال حاضر منبع و روش هر دو محکوم نوعی معرفت‌شناسی حس‌گرایانه شده به گونه‌ای که باعث گردیده از دیگر روش‌ها و منابع معرفتی آگاهانه عدول نماید. آنچه معرفت‌شناسی دینی در اختیار می‌گذارد، علاوه بر تأیید برخی کاربرد روش ها و منابع معرفتی دیگر، با شکستن نگرش انحصارگرایانه آنها، روش‌ها و منابع دیگری را فراروی امر پژوهش قرار می‌دهد. استفاده از منابع وحی، بدیل دیگری است که معرفت‌شناسی دینی ارائه می‌دهد و مدیریت اسلامی با تأثیرپذیری از این نوع معرفت‌شناسی، بسطی دیگر در موضوعات و روش‌های خود پیدا می‌کند.