حراج!

درآمدی بر علم کلام

۹۰۰,۰۰۰ریال

  • علی ربانی گلپایگانی
  • انتشارات دارالفکر
  • 1395
  • 9786002700650
  • فارسی
  • ایران

معرفی کتاب درآمدی بر علم کلام اثر علی ربانی گلپایگانی

فهرست عناوین:
آشنایی با علم کلام
موضوع علم کلام چیست؟
نامهای علم کلام
تشابه و تمایز علم کلام و فلسفه
درباره کلام جدید
مذاهب کلامی
مذاهب شیعه
مذاهب غیر شیعی