درآمدی بر روانشناسی علم

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه علوم انسانی
پدیدآورنده: آرش موسوی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
طرف‌های مشارکت : هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۸٬۰۰۰ ریال

فعالیت های شناختی و رفتارهای حرفه ای دانشمندان در خلاء صورت نمی پذیرند. دانشمندان همچون تمام انسانهای دیگر در یک متن زیستی، روانشناختی و اجتماعی زندگی و کار می کنند. آنها شجره نامه دارند و خصوصیات و صفات زیستی خود را از خانواده خویش به ارث می برند، در محیط خانواده رشد می کنند و از آن تاثیر می پذیرند، خصوصیات شخصیتی ویژه ای پیدا می کنند، هیجانها و انگیزشها بر آنها تاثیرات عمیقی بر جای می گذارد و حتی هنگامیکه بعنوان دانشمندان صاحب نام و با تجربه در آزمایشگاه هایشان به فعالیت علمی مشغول می شوند، موجوداتی متاثر از حضور همکاران و رفتارهای ارزیابانه آنها هستند. محیط زیستی، روانشناختی و اجتماعی احاطه کننده دانشمند بوضوح رفتار علمی او را مشروط می سازد و تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی روانشناسیِ علم شناخت دقیق این تاثیرات و مکانیزمهای تاثیرگذاری است. کتاب حاضر مروری نقادانه از این عضو نوظهور در خانواده علم پژوهی بدست می دهد.