دانش خانواده

۷۵۰,۰۰۰ریال

ناشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

نویسنده محمدرضا شرفی | سید احمد احمدی | حسین محمودیان | سهیلا خوش بین

سال نشر : 1389

تعداد صفحات : 220

شابک:  9789644598043

این کتاب برای همه دانشجویان دانشگاهها در مقطع کارشناسی، به عنوان منبع اصلی درس عمومی «کنترل جمعیت و تنظیم خانواده» به ارزش ۱ واحد تدوین شده است.

این کتاب توسط چهار تن از استادان در چهار بخش طراحی شده است که هرکدام بخش مخصوص به تخصّص خویش را نگاشته اند. بخش جمعیت شناسی برای توضیح نتایج و تبعات زیان بار افزایش بیرویه و نابسامان فرزندان یک خانواده برای کل جمعیت کشور و تأثیر سودمند پیدایش سامان مند و محاسبه شده فرزند برای سراسر جمعیت کشور، بخش تنظیم خانواده که در واقع سازوکار و شیوه های عملی درست و بهداشتی کنترل و تنظیم خانواده را میآموزد، بخش مربوط به اخلاق و رفتار و معاشرت اعضای خانواده با یکدیگر که موجب آسایش و آرامش جسمی، روحی، مادی و معنوی آنهاست و بخش کوتاهی که استحباب مؤکّد ازدواج و داشتن فرزند از دیدگاه اسلام را بیان میکند، اما در عین حال نشان میدهد تنظیم خانواده و پیشگیری، از نظر اسلام مجاز است. در واقع نویسندگان در این کتاب تلاش کرده اند با حفظ تعادل در ارائه مطالب، دیدگاه تشکیل خانواده ای تندرست را با معنویت و اخلاق اسلامی و در عین حال با فرزندانی محدود عرضه کنند که بتوان آنها را در عالیترین سطح ممکن آموزش داد و تربیت کرد.