حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)

۵۸۵,۰۰۰ریال

گروه‌ها : حقوق و فقه اجتماعی
پدیدآورنده: سیدمصطفی محقق داماد, جلیل قنواتی, سیدحسن وحدتی شبیری, ابراهیم عبدی پور فرد
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : بیست و نهمین دوره کتاب سال جمهوری، ۹۰ ، برگزیده ؛ سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه ، ۹۰ ، برگزیده ؛ شانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل ، ۹۰ ، برگزیده ؛ نهمین دوره کتاب سال دانشجویی،81 ، شایسته تقدیر ؛ سومین دوره کتاب سال حوزه ، ۷۹ ، تشویقی ؛
قیمت : ۱۶۷٬۰۰۰ ریال

توافق دو اراده که از ایجاب و قبول طرفین حاصل می‌شود، سبب ایجاد عقد است. از این‌رو، مفهوم ایجاب و شرایط آن و نیز مفهوم قبول و شرایط آن دربردارنده مباحث مهمی است که در این کتاب مورد بحث و بررسی است. عیوب اراده از مباحث مهم و تأثیرگذار اعتبار عقد است که مانع تأثیر توافق اراده‌های طرفین است. اکراه و اشتباه به عنوان مصادیق اصلی عیوب اراده در فقه امامیه مورد بحث است که در این تحقیق، اثر هر کدام بر روی اراده و تأثیر آنها بر اعتبار عمل حقوقی بررسی شده و در تکمیل مباحث تأثیر اضطرار بر روی اراده و اعتبار عقد به ویژه در مصادیق مشتبه مورد بحث قرار گرفته است. اهلیت و اختیار (داشتن سمت) از مهم‌ترین شرایط متعاقدان است و در این راستا، انعقاد عقد به نمایندگی از دیگری و روابط حقوقی سه‌گانه‌ای که بین اصیل و نماینده، نماینده و طرف عقد، طرف عقد و اصیل به وجود می‌آید، بررسی می‌شود. انعقاد عقد بدون داشتن سمت که از آن به معامله فضولی تعبیر می‌شود، دربردارنده مباحث و مسائل پیچیده‌ای است که در این کتاب مورد بحث است. شرایط مورد معامله همانند مالیت و منفعت عقلایی، ملکیت، موجود بودن و قدرت بر تسلیم مورد معامله و معلوم و معین بودن آن مباحث پایانی این کتاب را تشکیل می‌دهد.