حقوق بین‌المللی کیفری

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : حقوق و فقه اجتماعی
پدیدآورنده: جعفر یزدیان جعفری
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۶۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

درکتاب حاضرکه برای ارایه در دو واحد درسی تحصیلات تکمیلی حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل تنظیم گردیده، تلاش گردیده است مهمترین مطالب مربوط به حوزه های حقوق ماهوی و شکلی بین المللی ارایه گردد. در فصل اول در حوزه حقوق بین المللی کیفری عمومی مطالب راجع به جرم، مسولیت کیفری و مجازات مطابق با اساسنامه دیوان، سپس در فصل دوم موضوعات حقوق کیفری اختصاصی بین المللی ناظر بر چهار جنایت موضوع صلاحیت دیوان یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز بررسی گردیده است در فصل سوم نیز مطالب شکلی راجع به ارکان دیوان و مراحل رسیدگی به جنایات در دیوان بررسی شده است. همچنین قسمتی از کتاب به جایگاه حقوق بین المللی کیفری در حقوق اسلامی اختصاص یافته است تا از این نظر نیز هر چند مختصر زمینه های ممنوعیت جنایات بین المللی در منابع حقوق اسلامی و احیاناً شبهه هایی که در این خصوص مطرح گردیده مورد بررسی قرار گیرد.