حراج!

جهانی سازی «چالش ها و راهکارها»

۱,۰۷۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : اقتصاد
پدیدآورنده: مارک راپرت, ژوزف ای. استیگلیتز, سید اسحاق علوی
ترجمه و نگارش: سید هادی عربی
با همکاری: دکتر علیرضا لشکری
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : اقتصاد
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده

1 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

بررسی پدیده جهانی‌سازی از دیدگاه‌ها و جنبه‌های گوناگون، محور اساسی ده مقاله این کتاب است؛ به طور خلاصه می‌توان گفت: مقاله اول صرفاً چارچوبی تحلیلی ارائه می‌دهد. مقالات دوم و سوم، پدیده جهانی‌سازی را در مورد کشورهای جهان سوم با دو دیدگاه متفاوت بررسی می‌کنند، یکی با نگاه مثبت، فرصت‌های پیش‌روی کشورهای جهان سوم را ‌می‌نمایاند و دیگری به دنبال یافتن راهکاری برای افزایش منافع کشورهای در حال توسعه در این فرایند است. مقاله چهارم، جهانی‌سازی را بدون تغییر ساختار نهادهای بین‌المللی و مدیریت آن، برای کشورهای در حال توسعه مفید و منصفانه نمی‌شمارد. مقاله‌های پنجم و ششم، نسبت فرایند جهانی‌سازی را با کشورهای اسلامی بررسی می‌شود. مقالات هفتم، هشتم و نُهم، با رویکردی منتقدانه، این پدیده را چیزی جز توسعه نظام سرمایه‌داری نمی‌شمارند. آخرین مقاله نیز، موضوع نابرابری و جهانی‌سازی را به صورت تاریخی مرور می‌کند. در این مجموعه تلاش شده، تا پدیده جهانی‌سازی از جنبه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت تبیین و از یک‌سو‌نگری پرهیز شود.