حراج!

جرم و جرم شناسی (متن درسی نظریه های جرم و کجروی)

۱,۶۹۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : جامعه شناسی
پدیدآورنده: دکتر علی سلیمی, راب وایت, فیونا هینز, محسن کارخانه, فرید مخاطب قمی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
شابک : 9789647788212
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۵۱۲
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : هفتمین دوره کتاب سال حوزه، 84، سوم ؛
قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر «متن درسی» روزآمد و معتبری در حوزه نظریه‌های جرم و کجروی است و نیازهای آموزشی و پژوهشی رشته‌های متفاوت جامعه‌شناسی، حقوق و مانند آن را در مقطع‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد برمی‌آورد. محتوای فصل نخست، فراتحلیلی جامع و دقیق از تعریف و مطالعه جرم و دیدگاه‌های نظری این مطالعه است و با بیانی ساده، نکاتی مناسب درباره تفسیرها و تبیین‌های مختلف این پدیده ارائه می‌کند. فصل‌های دوم تا یازدهم به بیان دیدگاه‌های عمده این حوزه اختصاص دارد و به ترتیب، درونمایه رویکردهای سنتی و معاصر «کلاسیک»، تبیین‌های زیستی و روانی «اثبات‌گرا»، نظریه‌های «فشار» و «برچسب‌زنی»، دیدگاه‌های جرم‌شناسی «مارکسیستی»، «فمینیستی»، «جمهوری‌خواه»، «واقع‌گرایی چپ»، «راست‌ جدید» و «انتقادی (نگرش‌های ساختارگرایی و پسانوگرایی) » را با تدوین بحث در چارچوب زیر ترسیم می‌کند: مقدمه، زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری، مفاهیم اساسی و پیشینه تحولات انجام گرفته در آن، روایت‌های معاصر (اروپایی، امریکای شمالی و استرالیایی)، نقاط قوت و ضعف و سهم هر دیدگاه در تعالی مطالعات جرم و کجروی. فصل دوازدهم می‌کوشد با بیان فرض‌های زیربنائی نظریه‌های جرم در قالب‌های تحلیلی و سیاسی محافظه‌کار، لیبرال و رادیکال، راهنمایی عملی برای فهم و تدوین بهینه نظریه‌پردازی، پژوهش و سیاست‌گذاری در گستره جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی کجروی فراهم آورد.