توابع رفاه اجتماعی: تبیین دیدگاه ها و بررسی مبانی آنها با نگرش اسلامی

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : اقتصاد
پدیدآورنده: دکتر محمد حسین کرمی اسفه
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : اقتصاد
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۲٬۰۰۰ ریال

اقتصاد رفاه به عنوان رکن اصلی تابع رفاه اجتماعی، از این منظر حائز اهمیت است که می‌توان با آن، مطلوب‌ترین وضعیت اقتصادی جامعه را شناسایی و دو وضعیت اقتصادی را با هم مقایسه کرد. این توابع با کارکردهای یاد شده می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ــ اجتماعی یک جامعه قرار گیرد؛ از این‌رو تبیین این توابع، بررسی مبانی ارزشی و اعتقادی‌ آنها و تطبیق با رهنمودهای اسلام، خدمت ارزنده‌ای به جامعه علمی، بومی‌سازی علوم ‌انسانی و سیاست‌گذاری یک جامعه اسلامی است. فصل‌های هفتگانه کتاب نیز بر حسب ایده‌ یادشده تنظیم شده‌اند. فصل اول به تعاریف، مفاهیم و کلیات اختصاص دارد؛ در فصل‌های دوم تا پنجم، متغیرها و معیارهای توابع مختلف رفاه اجتماعی، تبیین و توضیح داده می‌شود؛ در فصل ششم، توابع مذکور از نظر گرایش به مطلوبیت و آزادی با یکدیگر مقابله می‌شوند؛ فصل هفتم نیز به بررسی مبانی ارزشی و اعتقادی توابع اشاره ‌شده با نگرش اسلامی اختصاص دارد.