حراج!

تناسخ گذشته و امروز

۱,۱۲۰,۰۰۰ریال

  • زبان کتاب: فارسی
  • شابک: 978-600-6730-18-9
  • سال نشر: 1401
  • چاپ جاری: 2
  • تاریخ اولین چاپ: 1393
  • قطع: رقعی
  • تعداد صفحات: 228
  • ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب
  • نویسنده: علی موحدیان عطار

اثر حاضر، پژوهشی در زمینه معنای تناسخ، ادله آن و نقد دلایل ذکر شده برای آن با استناد به آموزه های اسلامی است.

در ابتدای این اثر، تعریفی از تناسخ و ارتباط آن با مقوله معاد ارایه شده و پیچیدگی های مباحث مربوط به آن بررسی شده است.
آنگاه تاریخچه ای از بحث در این زمینه و پیشینه اعتقاد به آن در میان برخی از ادیان و مذاهب ارائه شده و باور به تناسخ در میان یونانیان باستان، هندوها، مسلمانان، زرتشتیان و برخی از ادیان و مذاهب امروزی مانند مسیحیان و یهودیان مورد بحث و بررسی تاریخی قرار گرفته و اندیشه های هر یک از این ادیان و مذاهب در این زمینه به صورت اجمالی بیان شده است.

در ادامه کارکردهای تناسخ باوری در زمینه تبیین سرگذشت روح انسان پس از مرگ، تبیین مسأله شرور، رستگاری نهایی انسان و نیز برخی از کاربردهای عملی آن بیان شده دلایل ارایه شده از سوی قائلین به تناسخ مطرح شده است.ادیان

در ادامه ادله منکران تناسخ از لحاظ عقلی و نقلی بیان شده و دلایل قرآنی و روایی مبتنی بر بطلان تناسخ و عدم تناسب با نظام معرفتی اسلام تبیین شده است.