تفسیر امامیه در پژوهش‌های خاورشناسان؛ تحلیل و نقد

۴۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: علی راد
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹
شابک : 9786002983060
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۷۵
مرحله تولید : چاپ شده

حق تفسیر قرآن، مؤلفه تمایز بخش تفسیر امامیه، باورمندی امامیه به تحریف قرآن، تطورات و چرخش هرمنوتیکی تفسیر امامیه، فقدان انسجام در تفسیر امامان شیعه از چالش‎های مهم کلامی تفسیر امامیه است که در آثار خاورشناسان بازتابیده است. هر فصل از کتاب دارای دو جستار اشاره و ارزیابی است. در بخش اشاره به تقریر نظریه خاورشناسان درباره چالش¬ها می¬پردازیم و در بخش ارزیابی، نظریه¬ها را به توبه نقد و سنجش سپردیم. نگارنده در حد میسور تلاش نموده است تا از نقد الهیاتی و موازی که سوگیرانه و ایدئولوژیک است، خودداری نماید و بر پایه اصول نقد علمی به ارزیابی دیدگاه¬های خاورشناسان بپردازد. برایند کتاب بر این مهم تأکید دارد که توجه به تفسیر امامیه و مبانی کلامی مورد توجه جدی خاورشناسان است، اما به دلیل عدم احاطه بر اصول و مبانی تفسیر امامیه، آسیب‌هایی در مستندات، تحلیل‌ها و استتناج آنان مشهود است که این آسیب با شکل‌گیری جریان خود‌انتقادی در میان خاورشناسان و نقد علمی و منصفانه آثار آنان از سوی تفسیر‌پژوهان شیعی قابل ترمیم است.