حراج!

تصویر امامان شیعه در دایره المعارف اسلام

۱,۰۸۰,۰۰۰ریال

زبان : فارسی

ناشر : شيعه شناسی

تعداد صفحات : 487

نویسنده: محمود تقی زاده داوری

تعداد جلد: 1

زبان: قارسی

شابك : 964-96928-1-9

 

دایره‏المعارف اسلام چاپ لیدن هلند یکی از معروفترین دایره‏المعارفهای انگلیسی زبان در زمینه اسلام است که در مدخلهای متعددی عقائد و «آموزه‏های شیعی» از جمله آموزه «امامت» و شیعه را مورد بررسی قرار داده. در اثر حاضر این مدخلها و محتوای آنها ترجمه شده و سپس توسط گروهی از کارشناسان تاریخ اسلام نقد و ارزیابی شده و از جهات مختلف از قبیل تحلیل کلی مدخل، نقد اطلاعات جزیی ارائه شده، نقد تحلیلها، نقد منابع مورد استناد و جنبه‏های تأثیرگذار زندگی امامان که نویسندگان از آن غفلت کرده‏اند، ارزیابی صورت گرفته است.

عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست مندرجات ؛ مقدمه ؛ امام على بن ابیطالب علیه السلام ؛ امام حسن بن على بن ابیطالب علیهما السلام ؛ امام حسین بن على بن ابیطالب علیهما السلام ؛ امام على بن الحسین زین العابدین علیهما السلام ؛ امام محمد بن على الباقر علیهما السلام ؛ امام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ؛ امام موسى بن جعفر الکاظم علیهما السلام ؛ امام على بن موسى الرضا علیهما السلام ؛ امام محمد بن على الجواد علیهما السلام ؛ امام على بن محمد الهادى علیهما السلام ؛ امام حسن بن على العسکرى علیهما السلام ؛ امام م ح م د القائم عجل الله تعالى فرجه الشریف ؛ نمایه ها