حراج!

ترجمه و شرح مکاسب (۱۴ جلدی)

۱۷,۰۵۵,۰۰۰ریال

وزن خالص: 6000 گرم

وزن با بسته‌بندی: 6200 گرم

نویسنده: شیخ انصاری ترجمه ی محی الدین فاضل هرندی

قطع: وزیری

ناشر: بوستان کتاب

تعداد صفحات: 5900

سال نشر: 1399

کتاب مکاسب، یکى از آثار برجسته فقه شیعى است که در آن، فقیه بزرگوار، شیخ انصارى با ژرف‏ اندیشى و چیره ‏دستى، مسائل مربوط به مکاسب را در سه بخش، سامان داده است: محرّمه، بیع و خیارات.

این کتاب از همان آغاز، مورد توجه عالمان و فقه‏ شناسان و محور تدریس و بحث و گفت‏ و گو قرار گرفت. از همین رو، شرح‏هاى متعددى نیز بر آن نگاشته شد، یکى از آنها شرح حاضر است که در آن، استاد محى‏ الدین فاضل هرندى، با چندین دوره، تدریس این اثر و تسلط کامل بر مسائل محورى و کلیدى آن، سرانجام این شرح را در ۱۴جلد به پایان برد: مکاسب محرمه چهار جلد (۱ – ۴)، بیع پنج‏ جلد (۵ – ۱۰) و خیارات چهار جلد (۱۱ – ۱۴)