حراج!

تربیت اخلاقی در اسلام

۲,۴۲۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : علوم تربیتی
پدیدآورنده: مقداد یالجن
ترجمه و نگارش: بهروز رفیعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم تربیتی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

در بخش‌های چهارگانه این اثر تلاش شده است نمایی کلی از تربیت اخلاقی در اسلام پیش رو نهاده شود. بخش نخست، درباره چیستی تربیت اخلاقی، نقش آن در ساختن فرد و اجتماع و تمدن، از نگاه اسلام و دانشمندان است. بخش دوم، برای بازنمود مبانی چهارگانه تربیت اخلاقی: اعتقادی، علمی، انسان‌شناختی، جزائی، در کنار اشارتی به احساس مسئولیت اخلاقی پرداخته شده و این موضوع از نگاه اسلام و دانشمندان باز و بسط یافته است. در بخش سوم، سخن بر سر اصول و روش‌ها و مراحل تربیت اخلاقی از منظر اسلام و دانشمندان است و در آن از چهار اصل کلی و روش‌های تلقینی، شهودی، فعال در کنار مراحل سه‌گانه تربیت اخلاقی بحث شده است. بخش چهارم، به بازکاوی عوامل تربیت اخلاقی در اسلام اختصاص یافته است و در آن از نقش عوامل محیطی، پرورش بینش عقلانی، پرورش وجدان و عاطفه اخلاقی، پرورش اراده اخلاقی در تربیت اخلاقی یاد شده است.