تحلیل اقتصادی، فلسفه اخلاق و سیاست عمومی

۵۴۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه علوم انسانی
ترجمه: سید هادی عربی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۹۷
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

اقتصاددان برای ارزیابی وضعیت‌ها نهاد‌‌ها و سیاست‌های اقتصادی از چه معیار یا معیارهایی استفاده می‌کند؟ معیار ارزیابی در دانش اقتصاد و تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی چیست؟ آیا این معیار یا معیارها حاوی دلالت‌های اخلاقی هستند؟ آیا بر اصول اخلاقی خاصی استوارند؟ رفاه به‌عنوان معیار ارزیابی در علم اقتصاد متعارف چیست؟ این معیار در چارچوب کدام مکتب اخلاقی قرار دارد؟ حقوق، آزادی‌ها، برابری و عدالت چگونه در ارزیابی نهادها و سیاست‌های اقتصادی می توانند نقش ایفا کنند؟
عاملان اقتصادی چگونه انتخاب و تصمیم گیری می‌کنند؟ آیا نظریه انتخاب عقلانی در اقتصاد بر بنیان‌های اخلاقی استوار است؟ انتخاب‌های جمعی چگونه انجام می شود؟ انتخاب‌های استراتژیک تابع چه سازوکارهایی است؟ آیا دانش اقتصاد خالی از ارزش است و صرفاً واقعیات را توصیف می‌کند؟ خواننده با پاسخ این گونه سئوالات در این کتاب آشنا می‌شود.