حراج!

تاریـخ اسـلام در شبه قارّه هند

۱,۲۳۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: محمود صادقی علوی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۲۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

یکی از حوزه‌های جغرافیایی که اسلام در آن نفوذ کرده و این منطقه از حوزه‌های بسیار با اهمیت در تاریخ اسلام است، منطقه شبه قاره هند است. شبه قاره هند با سرزمین ایران پیوند‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده و دیرینه‌ای داشته که در دوره اسلامی این پیوندها دوچندان شده است. از اینرو مطالعه تاریخ اسلام در شبه قاره هند پیوند بسیار نزدیکی با تاریخ ایران در دوره اسلامی دارد. اهمیت این پیوند وقتی مشخص‌تر می‌شود که بدانیم از نظر جغرافیایی، فلات ایران در حد فاصل شبه قاره هند و مرکز جهان اسلام، یعنی شبه جزیره عربستان قرار دارد، لذا نفوذ اسلام و حضور مسلمانان در منطقه شبه قاره، از راه زمینی از طریق ایران صورت گرفته و این امر باعث تأثیر گسترده مسلمانان ایرانی در تاریخ شبه قاره هند در دوره اسلامی‌شده است.