تاریخ در قرآن

۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: دکتر مجید کافی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

محتوای تعدادی از آیات قرآن کریم به توصیف و روایت وقایع اجتماعی گذشته نسبت به زمان ما متمرکز است. این آیات حاوی کلیدواژه‌های اجتماعی و تاریخی، توصیف وقایع تاریخی اقوام و پیامبران گذشته، وقایع اجتماعی زمان ظهور اسلام (از بعثت تا وفات پیامبر)، و حاوی جواب سؤالها و مسائلی است که در فلسفه نظری تاریخ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. افزون بر بحث و بررسی این چهار موضوع تاریخی در قرآن، می‌توان ویژگی‌های بیانی و نگارشی آیات تاریخی قرآن را (تاریخنگاری قرآن) از مجموعه آیات تاریخی قرآن استخراج، استنباط و در یک بخش مستقل تدوین کرد. بنابر این تفسیر (موضوعی) آیات تاریخی قرآن در ۳ بخش تنظیم خواهد شد. بخش اول مربوط به تحلیل و بررسی واژه‌های تاریخی قرآن و مقایسه آنها با واژه‌های اجتماعی جدید و ویژگیهای تاریخ‌نگاری قرآن، بخش دوم ناظر به وقایع تاریخی قبل از اسلام، و تفسیر آیات اجتماعی دوران ظهور اسلام، بخش سوم درصدد استخراج جواب سؤالات مرسوم در فلسفه تاریخ است.