حراج!

تاریخ تحولات سیاسی ایران

۲,۴۰۰,۰۰۰ریال

ناشر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

نویسنده موسی نجفی | موسی فقیه حقانی

سال نشر 1398

تعداد صفحات 728

کتاب حاضر در برگیرنده مباحثی در زمینه تاریخ تحولات سیاسی ایران طی پانزده قرن دوران اخیر از عصر صفویه تا عهد انقلاب اسلامی می باشد.
مباحث کتاب بر اساس تاریخ تحولات سیاسی و بر محور (سنوات مهم تاریخی) و وقایعی که به نظر می رسیده، نقطه عطف اساسی بوده و به عنوان کلیدی برای یک برهه زمانی تلقی می شده، تقسیم و فصل بندی شده است.

در این فصول مطالب بیشتر از حوزه (تاریخ نقلی) به سطح (تاریخ تحلیلی) منتقل گشته و در این قالب با نوعی مباحث اندیشه سیاسی و اجتماعی امتزاج یافته است.

در این اثر سعی شده است موضوعاتی کلیدی و اساسی و بنیادین مثل (هویت ملی)، (مبانی ملیت ایرانیان)، (سیردولت – ملت در ایران)، استعمار غرب، نظام های حکومتی و ماهیت آنها، اصلاح گران و اندیشه هایشان و نهضت ها وجنبش های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اعتلا و انحطاط ها در لابه لای سطور تاریخ جست و جو و برجسته شود.