حراج!

بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین

۷۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۶٬۰۰۰ ریال

تفسیر تطبیقی فارغ از روش‌ها و مکاتب تفسیری به بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های شیعه و سنّی می‌پردازد. در این قلمرو دو حوزه مبانی تفسیر و مفاهیم قرآن قرار دارد. در حوزه مبانی تفسیر، اصول و پیش‌فرض‌های فریقین درباره فهم قرآن در دو بخش مبانی مشترک و مبانی مختص بررسی می‌شود. یکی از عوامل مؤثر در اختلاف نظر‌های مفسران، طرز تلقی آنان از مبانی مشترک و وجود مبانی مختص، نزد آنان است. در این کتاب (کتاب اول از سلسله پژوهش‌های تفسیر تطبیقی) مبانی یاد شده به صورت تطبیقی بازخوانی و بررسی شده‌اند تا قوت‌ها و ضعف‌های فریقین در مبانی تفسیری آنان آشکار گردد و امکان محک‌زدن نقاط افتراق تفسیری بر اساس این مبانی فراهم آید. در کتاب‌های بعدی، مفاهیم قرآن به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.