حراج!

بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فریقین

۶۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰
شابک : 9786002983718
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۳۸۴

این کتاب، پنجمین اثر از سلسله پژوهش‌های تفسیر تطبیقی و مشتمل بر پنج بخش است؛ بخش اول به کلیات اختصاص دارد و بخش دوم تا پنجم (و هر کدام در طی دو فصل) به ترتیب درباره توحید و شرک ذاتی و صفاتی، ربوبی، الوهی و عبادی است.
امتیاز این اثر افزون بر رویکرد تطبیقی در بررسی آموزه توحید و شرک و نیز تبیین ابعاد اختلافات امت به ویژه اختلاف با سلفیان در این مقوله، عمدتاً به دلیل تمرکز بر آیات و ارزیابی دیدگاه‌ها با معیار قرآن است.
این امر، نوآوری‌هایی را در این پژوهش رقم زده است؛ در این اثر، برخی از مباحث تربیت توحیدی نیز مدنظر قرار گرفته است.