بررسى مسائل تربیتى جوانان در روایات

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : علوم تربیتی
پدیدآورنده: دکتر سید‌ علی حسینی‌ زاده, محمدعلی حاجی ده آبادی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم تربیتی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : اولین جشنواره کتاب خانواده، 86 ،اول ؛
قیمت : ۳۴٬۰۰۰ ریال

در متون اسلامی، روایات فراوانی درباره‌ مسائل تربیتی جوانان وجود دارد که تاکنون کمتر به صورت تحلیلی بدان پرداخته شده است. آنچه در این کتاب ارائه می‌شود، علاوه بر ذکر روایات و برداشتهای محتمل از آنها،‌ تحلیلی بر روایات ناظر به مسائل و مباحث تربیتی جوانان است که فراتر از دلالت تطابقی آنها و در یک نگاهِ مجموعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تحلیل در سه محور: ۱. شخصیت جوان از منظر روایات؛ ۲. اصول و روشهای ناظر به تربیت جوانان؛ ۳. محتوای تربیتِ شایسته جوانان، ارائه شده است.