اینترنت و حرفه تاریخ نگاری

۱۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: رولاندو مینوتی, حسن فرشتیان
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب که ترجمه متنی فرانسوی، درباره اینترنت است به مبحث جدیدی در این زمینه پرداخته و کوشیده است تا دشواری‌های محققان رشته تاریخ را در استفاده از اینترنت برای پژوهش بهتر تبیین و راه‌حلهایی را در این زمینه ارائه دهد. نویسنده که خود را به نسل قدیم وابسته می‌داند، مخالفتها و نگرانی‌های عمیق سنت‌گرایان را در استفاده گسترده از شبکه رایانه‌ای در تحقیقات تاریخی نشان داده و راهکارهای جدیدی را برای کاهش این نگرانی‌ها جستجو و ارائه کرده است، تا زمینه تفاهم را میان مخالفان و موافقان این موضوع ایجاد کند. نویسنده‌ کتاب می‌کوشد میان سنّت و شیوه‌ تحقیق گذشته و اختراعات و نوآوری‌های جدید، نوعی سازگاری ایجاد و شکها و بدبینی‌های موجود در زمینه اینترنت را به نگرشی انتقادی تبدیل کند.