حراج!

انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامدها

۹۰۰,۰۰۰ریال

ناشر دفتر نشر معارف

مترجم منوچهر محمدی

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 272

شابک: 9789645311450

کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست نویسنده کوشیده استرهیافتی تئوریک از انقلاب با توجه به نظریه های انقلاب ارائه نماید. سپس در بخش دوم کوشیده است با تطبیق رویکرد نظری بر ساحت عینی تحلیلی از روند شکل گیری پس از انقلاب ارایه نماید و در بخش سوم پاره ای از مباحث مرتبط با انقلاب و سایر انقلاب ها را عرضه کند.