حراج!

انسان کنش شناسی پوزیتیویستی

۱,۹۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه علوم انسانی
پدیدآورنده: دکتر سید حمید رضا حسنی, دکتر هادی موسوی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۷٬۰۰۰ ریال

هدف این کتاب نشان دادن چیستی «مبانی انسان‌شناسی علوم انسانی» است. کارکرد «مبانی انسان‏شناسی علوم انسانی» یا به تعبیر این کتاب، «انسان‌کنش‏شناسی» نشان دادن زمینه‌های پیدایش علوم انسانی / اجتماعی و روش‌شناسی‌های آنها تحت تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی پارادایم‌هاست. خاستگاه آموزه‌ها، مفاهیم، روش‌ها و نظریاتی که در علوم انسانی امروز موجود است، ریشه در اندیشه‌های اندیشمندان علوم انسانی درباره هویت انسان دارد. «انسان‌کنش‏شناسی» عهده‌دار ایده‏ای متافیزیکی یا علم‌النفسی و فلسفه ذهنیِ صرف در مورد انسان نیست. طرح مباحث انسان‌شناسی علوم انسانی در موقعیتی در میانه فلسفه و علوم انسانی قرار دارد و در مقام پرکردن خلأیی علمی است برای عبور از سرزمین فلسفه به سرزمین علوم. بازخوانی نوشته‌های اصلی فیلسوفان علوم انسانی نشان خواهد داد آنها نه به صورت ضمنی بلکه در بخش‌های مشخصی از نگاشته‌های خود سعی در انتقال این مطلب به جامعه علمی داشته‌اند. از نکات اساسی این کتاب در کنار ترسیم هویت انسان در پارادایم پوزیتیویستی، مرتبط کردن ایده انسان پوزیتیویستی با مؤلفه‌های اساسی رویکرد پوزیتیویستی به علوم انسانی / اجتماعی است.