انسان سازمانی مبتنی بر علم‌النفس فلسفی (با تاکید بر آرای حکمت متعالیه)

۱۷۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر ابوالفضل گائینی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

هدف این نگارش این اثر، بررسی، تبیین و ارائه الگویی از انسان شناسی تئوری سازمان با تاکید بر آرای علم‌النفس حکمت متعالیه است. با قبول این فرض که سقف سازمان بر ستون انسان‌شناسی بنا نهاده شده است؛ انسان‌شناسی فلسفی یکی از مبانی مهم در تأثیرگذاری بر دانش سازمان و مدیریت تلقی می‌شود. حضور مهم و فعال انسان در سازمان می‌طلبد تا چیستی آن کشف و از این طریق، سازمان متناسب با آن چیستی طراحی شود. یکی از آن مبانی مهم در کشف و بیان چیستی انسان، علم‌النفس حکمت متعالیه است؛ بنابراین اهمیت پرداخت به آن از منظر حکمت متعالیه به‌عنوان یکی از بدیل‌های فلسفی ضروری است.