حراج!

الگوی اداره در نهج البلاغه

۸۲۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

کتاب پیش‌رو مباحث مدیریتی را با محوریت نامه ۵۳ نهج البلاغه در چهار بخش و دوازده فصل بررسی می‌کند؛ در بخش اول «الگوی اداره» در فرمان امـام علـی(ع) به مالک اشتر، بررسی شده است. این مبحث دو فصل با موضوعات «چشم انداز نامه» و «ساختار مباحث» را دربر دارد؛ در بخش دوم و سوم «ارکان مدیریت» طی فصل‌های سوم تا نهم ذیل عنوان‌های: «قوائم»، «قوانین»، «قواعد»، «هماهنگی و انسجام»، «انصاف و عدالت»، «رضایتمندی عوام»، «اعتماد و اعتمادسازی» و «وفای به عهد» بررسی شده است. بخش‌چهارم، به‌ بیان ابعاد مدیریت، یعنی«خداگرایی»،«مردم‌گرایی»و‌«خود مدیریتی» که به ترتیب موضوع فصل‌های دهم تا دوازدهم هستند پرداخته است؛ این ابعاد در واقع به‌منزله سه رکن اصلی در همه اجزای مدیریت و زمامداری، جریان دارند، به‌گونه‌ای که کیفیت مدیریت و ماهیت آن، به‌شدت متأثر از آنهاست و غفلت از هر کدام، اثربخشی زمامداری را می‌کاهد و عملکرد او را به انفعال می‌کشد.