حراج!

المنار در آینه المیزان

۵۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: مسعود تاج آبادی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۷٬۰۰۰ ریال

تکیه بر عقل و دانش بشری به عنوان دو منبع اصیل برای فهمی‌نو از قرآن و همچنین رویکرد انتقادی به روایات و نگاهی جامعه‌نگر به قرآن به منظور شناخت علل اصلی سقوط جامعه اسلامی و دریافت آموزه‌های راهبردی قرآن در زمینه اصلاح و ارتقای امت اسلام در عصر حاضر، المنار را در تفاسیر اهل‌سنت، ممتاز ساخته است. نقل یا نقد آرای المنار در تفاسیر متأخر، گویای اهمیت، غنا یا دست‌کم تفاوت اندیشه مؤلفان المنار نسبت به تفاسیر پیشین است. بازتاب آرای المنار در المیزان روشن است، اما بیش از ۱۴۰ مورد نقد بر آرای المنار آن‌ هم تنها در دوازده جزء قرآن نشانگر دغدغه و عزم علامه طباطبایی(ره) بر آسیب‌شناسی المنار در مبانی و روش فهم قرآن و صیانت از حوزه قرآن‌پژوهی است، امر مهمی که ایشان با استواری و شایستگی از عهده آن برآمدند و روشن ساختند که نام المیزان به حق زیبنده المیزان است.