حراج!

اصول فقه کاربردی (جلد سوم) اصول عملیه و تعارض ادله

۱,۵۸۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : حقوق و فقه اجتماعی
پدیدآورنده: حسین قافی, سعید شریعتی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹
شابک : 9786005486216
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۷۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

مجموعه سه جلدی اصول فقه کاربردی در شش فصل تنظیم شده است. دو فصلِ «کلیات و مفاهیم» و «مباحث الفاظ» در جلد اول، فصلِ «ادله و منابع فقه» در جلد دوم و سه فصل دیگر در این جلد بحث می‌شود. فصل چهارم نیز با عنوان «اصول عملیه» شامل اصل‌های استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر، مورد بررسی قرار گرفته و فصل پنجم با موضوع «تعارض ادله» و ضوابط حل آن، مورد بحث واقع شده است. فصل ششم نیز به مسئله «اجتهاد و تقلید» می‌پردازد. در این جلد نیز همانند جلدهای پیشین، مباحث اصولی با بیانی متقن و روان و با ذکر مثال‌های حقوقی و کاربردی تبیین شده و مباحث عمیق یا حاشیه‌ای در کادر «برای مطالعه بیشتر» قرار گرفته است.