اصل هشتم قانون اساسی

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : حقوق و فقه اجتماعی
پدیدآورنده: دکتر حسین جوان آراسته
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
طرف‌های مشارکت : بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۴۳
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۱٬۰۰۰ ریال

این اثر، اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) و حوزه‌های سه‌گانه آن را بررسی می‌کند و در تلاش است تا با نگاهی فقهی ــ حقوقی به تبیین، تحلیل و ارائه راهکارهای لازم در این موضوع بپردازد. فصل اول در برگیرنده مفاهیم، مبانی و منابع و بیشتر معطوف به چیستی و چرایی امر به معروف و نهی از منکر و نیز چگونگی شناخت مصادیق آن است؛ فصل دوم، حوزه نظارت مردم بر یکدیگر را در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی و ضمانت‌های اجرایی شامل می‌شود؛ فصل سوم به حوزه «نظارت مردم بر دولت» در سه محور قلمرو شرعی، قلمرو قانونی، راهکارها و ضمانت‌های اجرایی اختصاص دارد؛ فصل چهارم «نظارت دولت برمردم» را در سه محور «دولـت و ارزش‌هـای اسـلامی»، «قلـمرو شـرعی و قانـونـی» و «راهـکـارهـا و ضمانت‌های اجرایی» بررسی می کند؛ در فصل پنجم با پیشنهاد تاسیس «شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یکی از مهم‌ترین بایسته‌های اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی، مبانی، پیشینه تاریخی و جایگاه قانونی آن مورد بحث قرارگرفته است.