اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : جامعه شناسی
پدیدآورنده: علیرضا قبادی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
شابک : 9786002981233
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۱۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰٬۰۰۰ ریال

مراسم، جزء جدایی ناپذیر فرهنگ‌هاست و با تاریخ زندگی بشر همزاد است. جامعه‌ای نمی‌توان یافت که در آن مراسمی وجود نداشته باشد. مراسم دینی در کشور ما تنوع و نمودهای بسیاری دارد و می‌تواند نقش بنیادینی در احیای فرهنگ دینی داشته باشد. احیای فرهنگ دینی هم شامل جنبه‌های اعتقادی و هم دربرگیرنده جنبه‌های عملی دین است. گاهی اصلاح ساختاری و غنی‌سازی محتوایی (جنبه‌های علمی) مراسم دینی از مصادیق مهم احیاء دینی است. از آنجا که به این موضوع مهم کمتر توجه شده است، کتاب حاضر بر آن است تا با بهره‌گیری از منابع مختلف اسلامی و مصاحبه با اندیشمندان به مدل توانمند مراسم دینی دست‌یابد که به‌صورت توأمان غنی‌سازی محتوایی و اصلاحات ساختاری را پوشش دهد تا گامی در جهت احیای فرهنگ دینی برداشته شود.