حراج!

اسلام و تفاوت های جنسیتی در نهادهای اجتماعی

۹۷۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : جامعه شناسی
پدیدآورنده: دکتر حسین بستان (نجفى)
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
طرف‌های مشارکت : دفتر امور بانوان وزارت کشور
شابک : 9789647788960
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۵۵
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه ، ۸۹ ، برگزیده ؛
قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

یکی از بارزترین ویژگی¬های دوران معاصر، تحولاتی است که در زمینه زندگی فردی و اجتماعی زنان رخ داده و نیز پرسش¬های فراوانی است که به همراه این تحولات مطرح شده¬اند. بدون شک، بخشی از مهم¬ترین و سرنوشت¬ساز¬ترین پرسش¬ها در این زمینه، درباره موضوع تفاوت¬های اجتماعی و حقوقی زن و مرد شکل گرفته¬اند. کتاب حاضر با بهره¬گیری از دو رهیافت فقهی و فلسفه اجتماعی به بررسی دیدگاه اسلام درباره تفاوت¬های جنسیتی در نهادهای اجتماعی می¬پردازد. بدین منظور، این اثر می¬کوشد از یک سو مواردی را شناسایی کند که اسلام در آنها برای زن و مرد،‌ حقوق، وظایف و نقش¬های اجتماعی متفاوت تعیین نموده است و از سوی دیگر این تفاوت¬ها را با تکیه بر تحلیل¬های علمی به ویژه جامعه¬شناختی و روان¬شناختی ارزیابی و توجیه کند. تفاوت¬های جنسیتی در نهادهای خانواده، دین، آموزش و پرورش، اقتصاد، سیاست، حقوق، جنگ و بهداشت و درمان،‌ محورهای اصلی این نوشتار را تشکیل می¬دهند.