حراج!

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد اول (رهیافت‌ها و رویکردها‌ی نظری)

۲۱۶,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰
شابک : 9786002983503
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۳۳
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

اسناد شرعی بخشی از اسناد هستند که به علت اصالت، اعتبار و قرابت با زمان رویداد و اشتمال بر مضامین، مفاهیم و رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و … از منابع تاریخی قابل اعتنا و رجوع محسوب می‌شوند. استشهادنامه‌ها نیز یکی از انواع اسناد شرعی می‌باشند که اگر به گونه‌ای علمی و با کمک دانش و فن سندشناسی مورد بررسی قرار گیرند، می‌توانند بسیاری از مسائل و نکات مبهم تاریخی را تبیین نمایند.
کتاب حاضر، به شیوه‌ای علمی، به بررسی تاریخی و فقهی و نیز ساختار سندشناسی استشهادنامه پرداخته است؛ زیرا کار سندشناسی، تبیین توسعه مطالعات تاریخی اسناد، به اضافه ساختارشناسی آنها است. بدین ترتیب، در این کتاب، جایگاه فقهی و کاربردی شهادت و استشهادنامه در دوره‌های مختلف تاریخی با عنایت به پراکندگی جغرافیایی ایران، طبق موازین علمی بررسی شده است.