حراج!

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد دوم (بررسی شکلی و محتوایی)

۴۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: دکتر حسن زندیه, مریم بلندی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰
تاریخ آخرین نوبت چاپ : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۲۷۵

اسناد شرعی نوعی از اسناد هستند که به علت اصالت و اعتبار و قرابت با زمان رویداد، بر بسیاری از منابع تاریخی رجحان دارند. استشهاد‌نامه‌ها نیز یکی از انواع اسناد شرعی می‌باشند که اگر به‌گونه ای علمی و با کمک دانش و فن سند‌شناسی بررسی شوند، می‌توانند بسیاری از مسائل علمی و پژوهشی را حل کنند.
این کتاب، با عنوان بررسی استشهادنامه‌های ایران اسلامی با تکیه بر دوره معاصر، به شیوه‌ای علمی، به بررسی فقهی و نیز ساختار سندشناسی سند استشهادنامه پرداخته است؛ چرا که کار سندشناسی، روشن کردن توسعه تاریخی اسناد، به اضافه ساختارشناسی آنها است. بدین ترتیب، جلد اول کتاب، مشتمل بر جایگاه فقهی و علمی شهادت و استشهادنامه و جلد دوم، بررسی ساختار محتوایی و توصیف شکل ظاهری آنها، طبق موازین علمی است.